Kontakt 

Turistická ubytovňa Riazanská*
Riazanská 108
831 042 Bratislava
915 896 110
E-mail: ubytovnariazanska@gmail.com